Skip links

Akenerji Entegre Faaliyet Raporu 2022

Akenerji Entegre

Faaliyet Raporu 2022

35 yıldır “yaşamları aydınlatmak için enerji üreten” Akenerji; 2022 yılında da enerji sektöründeki yol gösterici rolüyle, ürünlerini çeşitlendirmeye, enerji verimliliğinde öncü projelere imza atmaya devam etti. Enerji sektöründeki derin bilgi birikimi ve deneyimiyle, sektörün geleceğine yön veren öncü Şirket, yenilikçi yaklaşımını, kalite odaklı duruşunu koruyarak tüm enerji sektörü ve paydaşları için değer üretmek adına önemli adımlar attı.

Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğini kontrol altına alma konusunda sahip olduğu teknoloji ve teknik uzmanlığı, faaliyetlerinin çevre ve toplum açısından taşıdığı olası riskleri en aza indirmek amacıyla kullanmayı sürdürdü. Akenerji 2022 Entegre Faaliyet Raporu’nu hazırlarken Şirketin başarıları, enerjinin hareketliliği ve çok renkliliğinden ilham aldık ve elektriğin günlük yaşamımızdaki gücüne vurgu yaparak dinamik bir görsel dünya yansıttık.

Diğer İşler