Skip links

Aksa Sürdürülebilirlik Raporu 2018

Aksa

Sürdürülebilirlik Raporu 2018

Aksa Akrilik, sürdürülebilir ve kârlı büyüme odaklı iş modeliyle tüm paydaşlarına uzun vadeli sürdürülebilir değer yaratmayı ve sektör liderliğini devam ettirmeyi hedeflemektedir. 2018 yılına ait Aksa Sürdürülebilirlik Raporu’nun kapağına bu misyonu taşımayı amaçladık ve tipografiyle ürünleri bağdaştırıp fontumuzu iplik algısı oluşturacak şekilde tasarladık.

Kurumsal renk olan yeşil rengi doğa temasıyla bağdaştırarak bu bütüncül yaklaşımı grafik ögelere de yansıttık. Yine ürünleri de bu renkleri temsilen doğaya, doğal olana gönderme yaparak çeşitli görsellerle destekledik.

Diğer İşler