Skip links

CCI Entegre Faaliyet Raporu 2020

CCI

Entegre Faaliyet Raporu 2020

Türkiye ile birlikte 10 ülkede 400 milyondan fazla tüketiciye hizmet veren bir şirket olarak CCI, faaliyet gösterdiği coğrafyaya kesintisiz hizmet vermektedir. Coca-Cola sistemindeki en büyük şişeleyicilerden birisi olan CCI, pandeminin tüm dünyayı derinden etkilediği 2020 yılında da hem çalışanları hem paydaşları hem de içinde bulunduğumuz toplumlar için değer yaratan uygulamalarını “Birlikte Güçlüyüz” mottosuyla hayata geçirdi. Şirketin 2020 Entegre Faaliyet Raporu’nda ekosistemimiz, Şirketin paydaşları, çalışanları ve tüketicileri ile birlikte hareket etmenin yarattığı gücün değerine vurgu yaparak bu güçlü mottoyu tasarımımızın kapağına taşıdık.

Şirketin dört temel değeri olan “tutku, hesap verilebilirlik, doğruluk ve takım çalışması”na ait dört ana renk paletini tasarımımızın ana elementleri olarak belirledik. Şirketin 2020 yılı faaliyetleri, projeleri ve başarılarını öne çıkardığımız raporun sayfa tasarımında Coca Cola’nın ve Şirketin alametifarikası olan kurumsal rengi kırmızı ile uyumlu ve bütünlüklü bir tasarım yapısı oluşturduk. Bu yapıyı; spotlar, infografikler ve görsellerden destek alarak güçlendirdik. Sektöründe birçok rekorun sahibi Şirketin güçlü kurumsal kimliğine uygun bir tasarım dili oluşturduk.

Diğer İşler