Skip links

Oyak Entegre Faaliyet Raporu 2021

Oyak

Entegre Faaliyet Raporu 2021

Türkiye çimento endüstrisinin kapasite ve pazar lideri olarak faaliyetlerini 6 fabrikada, satışlarını 7 coğrafi bölgede sürdüren OYAK Çimento, verimlilik, yaratıcılık ve kâr odaklılık ilkeleriyle çimento kullanım alanlarını geliştiren, ülke pazarında etkin rol oynayan lider bir topluluktur. Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışan Şirket, 2021 yılında da sektördeki öncü pozisyonunu korumakla kalmayıp başarılarına yenilerini ekleyerek gücünü daha da öteye taşıdı.

2021 yılı Entegre Raporu’nda Oyak kırmızısı ve logosundaki “üyelerinin geleceklerini garanti altına almak için onları saran, geleceklerini koruyan ve kollayan bir çift insan kolundan” gelen hare, tasarımımızın ana hatlarını oluşturdu. OYAK dünyasından görseller ve grafiklerle desteklediğimiz tasarımımızın bütününde, uygun spotlarla içeriği ön planda tuttuk.

Diğer İşler