Skip links

Entegre Raporu

Entegre Raporu Entegre Raporu

Entegre raporlama; kuruluşun stratejisi, yönetimi, performansı ve gelecekten beklentilerinin kısa, orta ve uzun vadede nasıl değer yarattığının kısa ve öz tek rapor olarak sunulmasıdır. Bu beklentilerin karşılanması doğrultusunda yatırımcı ilişkileri iletişiminde öne çıkan entegre raporlarını grafik ögeleri kurumsal tasarım yönergeleri ışığında dikkat çekici ve akıcı bir tasarım diliyle bir araya getiriyoruz.