Skip links

Oyak Sürdürebilirlik Raporu 2022

Oyak

Sürdürülebilirlik Raporu 2022

OYAK Grup Şirketleri çalışma prensiplerinin temelini oluşturan ve uygulamalarına yansıyan sürdürülebilirlik anlayışı, üst yönetim desteği ile tüm OYAK Grup Şirketlerine bütüncül ve kapsamlı bir sürdürülebilirlik stratejisiyle yayılmıştır. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren OYAK Grup Şirketlerinin tüm operasyonlarında gelecek yönelimli stratejik ve operasyonel kararların gözetildiği “daha az kaynakla daha çok değer” yaklaşımı uygulanmaktadır.

Bu yaklaşıma uygun bir şekilde tasarladığımız Oyak Sürdürülebilirlik Stratejileri’ni barındıran bu kitapçıkta doğa unsurlarını ön plana çıkardığımız görseller kullandık ve kurum kimliğine uygun bir çizgide bir tasarım dünyası yarattık.

Diğer İşler