Skip links

Şişli Camii Şerifi Vakfı Faaliyet Raporu 2022

Şişli Camii Şerifi Vakfı

Faaliyet Raporu 2022

Cumhuriyet Dönemi’nde muhitte inşa edilmiş ilk cami olan Şişli Camii, 1973 yılında Şişli Camii Şerifi Vakfına dönüştürülmüştür. Dini vazifeleri yerine getirmenin yanı sıra eğitim öğretim kurumlarına, vakıf ve derneklere yardımda bulunan Şişli Camii Şerifi Vakfının 2021 yılına ait Faaliyet Raporu’nun tasarımında logodaki kurumsal renkleri esas alarak ilerledik.

Dini temalı kenar süslemeleri ve ornament desenleri ile klasik çizgiden çok uzaklaşmadan modern bir anlatı dili oluşturduk.

Diğer İşler